Arendalsuka: Hvordan bevare vår digitale hukommelse?

Publisert: 05.07.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Dine tippoldebarn vil neppe finne deg; hvordan bevare vår digitale hukommelse? Arkiv-Norge har samlet seg med et felles arrangement. Arkivforbundet vil sammen med Arkivverket, Norsk Arkivråd og Kulturvernforbundet gjennomføre en debatt med mer under Arendalsuka på Arendal bibliotek onsdag 16. august klokken 14:45.

Vi har fått med oss i panelet en deltaker fra Microsoft, NRK og FrP. Også Slekt og data og Kuben vil delta under programmet. Kommer også du?

Program:
1445-1450 – Velkommen og introduksjon
1450-1515 – Presentasjoner fra paneldeltakere
1515-1545 – Paneldiskusjon om arkiv med vekt på å ta vare på digitalt skapt arkiv.
15:45-1600 – Arkiv-quiz laget av Kuben
16:00 og utover: Slekt og data – finn din slekt

Deltakere:
Shazad Rana, Teknologidirektør Microsoft Norge
Tone Donald, Redaksjonssjef Kulturavdelingen i NRK
Ingelinn Gleditsch Lossius, 2. kandidat fra Aust-Agder FrPs Stortingsliste
Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør, Arkivverket
Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet
Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd
Tom Oddby, styreleder i Arkivforbundet
Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet (konferansier)

Kuben (en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS)
Slekt og data
Per Vidar Gornitzka Anfinnsen, skuespilller, spiller Henrik Wergeland (Riksarkivet 200 år – første riksarkivaren).

Arkivsektoren har tradisjonelt vært lite synlig, og ressursene har relativt sett vært små. Men nå er utfordringene større enn noen gang – særlig hva gjelder digitalisering av offentlig sektor. Norge trenger derfor et skikkelig arkivløft, der både sektoren og de nasjonale, regionale og lokale utfordringene blir tatt på alvor. Det er behov for en nasjonal strategi for arkivutvikling – en tydelig arkivpolitikk, og vi trenger en ny offentlig arkivutredning, med konkrete forslag til tiltak.

Mangel på satsning får konsekvenser for arkiv som en viktig felleskomponent i digitaliseringen av offentlig sektor, samt for utvikling av brukervennlige selvbetjeningsløsninger som sikrer innbyggerne tilgang til arkivmateriale der de er – når de ønsker det.

Store deler av hva som skjer i samfunnet skjer av frivillige lag og private organisasjoner. Også fremtredende privatpersoner. Her er den største faglige utfordringen bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Sannsynligheten for at de forsvinner eller blir slettet over tid, er store. Dette kan medføre at store deler av historien i den digitale tidsalder for alltid vil være borte.

Historien vår er også lagt inn på gamle lagringsmedier. Dette kan være disketter eller vhs/kassetter. Levetiden kan gjøre at materiale ikke kan hentes opp igjen eller en har ikke ressurser til å gå igjennom lyd/audiovisuelle arkiver . Det må en satsing til for å kunne bevare også denne delen av vår felles historie og da potensielt unike lyd og videoarkiver som kan fortelle oss mye om datiden som vi i dag ikke har vært klar over eller lenger husker.