Det europeiske kulturarvåret er i gang!

Publisert: 14.12.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Feiringen av Europas kulturarv for 2018 ble igangsatt i Milano 7. desember.

Formålet med det europeiske året for kulturarv er å øke bevisstheten rundt kulturarvens sosiale og økonomiske betydning. Tusenvis av tiltak og arrangementer over hele Europa vil gi muligheten til å involvere medborgere med alle slags bakgrunner. Målet er å nå ut til et bredest mulig publikum, særlig barn og unge, lokalsamfunn og folk som sjelden har kontakt med kultur. Dette for å fremme en sunn følelse av eierskap.

I en tid da kulturskatter trues og bevisst ødelegges i konfliktsoner, mente Kommisjonen at kulturarven fortjente et europeisk år i 2018. Temaet ble vedtatt 17. mai 2017, basert på kommisjonens forslag av 30. August 2016.

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Kulturvernforbundet sammen om arrangementer og markeringer.

Temaet for det europeiske kulturarvåret i Norge er: «Typisk norsk – ikke bare norsk». Dette temaet vil være gjennomgående i alle våre arrangementer neste år, og vil spesielt vektlegges i forbindelse med Kulturvernkonferansen (17.mars) og Kulturminnedagene (8.-16.sept)

Det europeiske kulturarvåret ble sparket i gang i Milano den 7.desember hvor Kulturvernforbundet deltok sammen med representanter fra Arkivverket, Riksantikvaren og Nasjonalbiblioteket.  Den offisielle åpningen ble foretatt av Tibor Navracsics (EU-kommisær for utdanning, kultur og idrett), Indrek Saar (Estlands kulturminister), Dario Franceschini (Kulturvern- og turistminister i Italia), Antonio Tajani (President i EU-parlamentet) og Petra Kammerevert (Leder av EU-parlamentets kulturkomite)

 

 

Følg det europeiske kulturarvåret på Facebook og få siste oppdateringer om programmet!