Dette mener kulturvernorganisasjonene om forslag til statsbudsjett 2019

Publisert: 10.10.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Flere av kulturvernorganisasjonene har reagert på årets statsbudsjett, som samlet sett er nokså grått og lite ambisiøst for kulturvernfeltet. Les organisasjonenes reaksjoner her:

  • Fortidsminneforeningen skriver blant annet at: «I et ellers grått budsjett kan vi anføre at driftsstøtten til Fortidsminneforeningens museum nå har fått plass på budsjettet». Les hele uttalelsen her
  • Forbundet Kysten omtaler budsjettet som «på stedet hvil» og etterlyser den varslede styrkingen av fartøyvernet. Les Forbundet Kystens reaksjoner her
  • Norsk Forening for Fartøyvern er naturlig nok også skuffet over budsjettforslaget da en styrking var varslet allerede i Regjeringens Jeløy-erklæring. Tvert i mot er dette budsjettforslaget en «Reell nedgang for flytende kulturminner». Les Norsk Forening for Fartøyverns reaksjoner her
  • Norsk Fyrhistorisk Forening hadde håpet på en satsing etter en stadig økende innsats og oppmerksomhet rundt aktiviteten på norske fyr. Den kom ikke og det forelagte budsjettforslaget skaper mye forvirring rundt hvordan drift og vedlikehold skal prioriteres. Hvor ble det av kystkulturen? Les Norsk fyrhistorisk forenings reaksjoner her
  • Norges Husflidslag mener det er et stabilt budsjett uten hverken kutt eller løft. Les Norges husflidslags reaksjoner her
  • Arkivforbundet er positive til de tiltakene regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019. Arkivene får mer milder til digitalisering av kulturarven. Les Arkivforbundets reaksjoner her

    Fra debatten om kulturbudsjettet 10.okt 2019 på Kulturhuset. Fra v.: Marit Jacobsen (Kulturalliansen/Norges Husflidslag), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Freddy Øvstegård (SV), Anette Trettebergstuen (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H), Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Kulturminister Trine Skei Grande (V)