Dette mener vi

Publisert: 28.09.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturvernforbundet jobber for å bedre rammene for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Her finner du noen av våre høringsinnspill

2019

Innspill om Regjeringsplattformen Granavollen 2019

Innspill til kulturmeldingen 2019

Innspill til frivillighetsmeldingen 2019

Kulturvernforbundets innspill til Kulturminnemeldingen 2019

 

2018:

Høring – forslag om endring i stedsnavnloven (januar 2018)

Høring momskompensasjonsordningen (mars 2018)

Høring om ekspertutvalgets vurdering ift nye oppgaver til fylkeskommunene (mai 2018)

Høring om statistikkloven (juni 2018)

Høringssvar – Regionreformen – ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver (juni 2018)

Budsjetthøringer:

Høringsnotat Utdanning og forskningskomiteen statsbudsjett 2019

Budsjetthøring Transport og kommunikasjonskomiteen

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen statsbudsjettet 2019

 


2017:

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (september 2017)

Høringsnotat Nasjonal Transportplan (april 2017)

Budsjetthøringer:

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat Kunnskaps- og forskningskomiteen

Høringsnotat Transport og kommunikasjonskomiteen