Dette mener vi

Publisert: 28.09.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturvernforbundet jobber for å bedre rammene for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Her finner du noen av våre høringsinnspill

2018:

Høring – forslag om endring i stedsnavnloven (januar 2018)

Høring momskompensasjonsordningen (mars 2018)

Høring om ekspertutvalgets vurdering ift nye oppgaver til fylkeskommunene (mai 2018)

Høring om statistikkloven (juni 2018)

Høringssvar – Regionreformen – ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver (juni 2018)


2017:

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (september 2017)

Høringsnotat Nasjonal Transportplan (april 2017)

Budsjetthøringer:

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat Kunnskaps- og forskningskomiteen

Høringsnotat Transport og kommunikasjonskomiteen