«European Heritage Stories»: Del din historie og søk prosjektmidler!

Publisert: 07.05.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Er du en historieforteller og har et spennende prosjekt på gang? Nå kan du dele din historie og søke om prosjektmidler fra pilotprosjektet «De europeiske kulturarvshistorier»

De europeiske kulturminnedagene (European Heritage Days) er en av Europas største kulturbegivenheter med over 50 000 arrangementer i 50 land og med mer enn 30 millioner besøkende. Kulturminnedagene representer et unikt eksempel på grasrot-initiativ som er initiert, organisert og delt av millioner av europeiske innbyggere.

«De europeiske kulturarvshistorier» (European Heritage Stories) er et pilotprosjekt med det formål å identifisere den europeiske dimensjonen av kulturarvssteder og kulturarvsarbeid som finner sted i lokalsamfunnet. Har du historier fra ditt lokalsamfunn som du ønsker å dele, og som har potensiale til å videreutvikles til nye prosjekter, eller inngå i eksisterende prosjekter?

«De europeiske kulturarvshistorier» er et initiativ fra Europarådet i forbindelse med Det europeiske kulturarvåret. I Norge er temaet for kulturarvåret: «Typisk norsk – ikke bare norsk». Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med Europa og verden, folk og andre kulturer?

Har du/dere et prosjekt som kan settes inn i et europeisk perspektiv, eller har du en ide til et nytt prosjekt som du ønsker å dele med resten av Europa? Da er du en historieforteller som kan dele din historie og søke om midler (10 000 euro) fra Europarådet.

For å kunne søke må du/dere ha arrangert minst et kulturminnedagsarrangement i løpet av de siste tre årene.

Les mer om De europeiske kulturarvshistorier og finn søknadsskjemaet her

NB! SØKNADSFRIST: 20. MAI