Fylkeskommunalt

Fylkeskommunen har ansvaret for å ta vare på en rekke kulturminnenr og for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å føre kulturarven videre. Dette gjøres blant annet gjennom støtteordninger for private og frivillige organisasjoner.

Søknadsfristen varierer fra fylke til fylke. Les mer om støtteordningene på fylkeskommunenes hjemmeside:

Akershus fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. desember

Østfold Fylkeskommune

Søknadsfrist 15. november

Buskerud Fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. mars

Oppland Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. november

Hedmark Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. november

Vestfold Fylkekommune

Søknadsfrist: 1. / 15. oktober

Telemark Fylkeskommune

Søknadsfrist: Se hjemmeside

Aust-Agder Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. november

Vest-Agder Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. mars

Rogaland Fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. november

Hordaland Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. november

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1.mars

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. august

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. mars/1.oktober/ 1. november

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Søknadsfrist: 1. mars

Nordland Fylkeskommune

Søknadsfrist: Se hjemmeside

Troms Fylkeskommune

Søknadsfrist: Se hjemmeside

Finnmark Fylkeskommune

Søknadsfrist: Se hjemmeside