Her er de nominerte til kulturminnedagsprisen 2018

Publisert: 29.08.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Fem kulturminnedagsarrangement er nominert til kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 8.-16. september deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer».

Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk», som også tema for Kulturarvåret 2018. Kulturminnedagene vil bli markert over hele landet med mer enn 200 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv. som står bak de enkelte arrangementene.

Kulturminnedag på Fosenkaia

«Kulturvernforbundet er imponert over det glødende engasjementet, kreativiteten og kunnskapen hos de lokale arrangørene. Kulturminnedagene er som en diger spennende skattekiste som åpnes opp for publikum hvert år, og bidrar til å spre kunnskap og nysgjerrighet rundt våre kulturminner» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne.

 

 

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Prisen vil bli delt ut til en av de nominerte under årets kulturminnedager.

De nominerte til Kulturminnedagsprisen 2018 er:

1. Kulturminnedag på Fosenkaia (Fosenkaia, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag). Hovedarrangør: Kystlaget Trondhjem Dato: Lørdag 15. september kl 11-16

Les mer om arrangementet her

2. Kulturminnedagen «TYPISK NORSK –IKKE BARE NORSK» (Hof, Eidsfoss, Vestfold). Hovedarrangør: Hof historielag Dato: Søndag 16.september kl 13-17

Les mer om arrangementet her

3. Lågdalsmuseets store gårds- og håndverksdag (Lågdalsmuseet, Kongsberg, Buskerud). Hovedarrangør: Lågdalsmuseet Dato: Søndag 16. september kl. 10.30-16.30

Les mer om arrangementet her

4. Kulturminnedag 2018 – Hornkjøltårnet (Hornkjølberget, Eidskog, Hedmark). Hovedarrangør: Hornkjøltårnets venner Dato: Søndag 16. september kl. 10-15

Les mer om arrangementet her

5. Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os (Lyngheim, Os, Hordaland) Hovedarrangører: Fortidsminneforeininga-os lokallag, Os Sogelag og Stiftinga Lyngheim Dato: Lørdag 8. til lørdag 15. september

Les mer om arrangementet her