Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over de mange muligheter man har for å søke om økonomisk støtte.

Søker organisasjonen eller lokallaget driftsstøtte? Eller har dere et spennende prosjekt på gang? Vedlikehold eller undervisning?

Kulturvernforbundet tildeler ikke driftsstøtte eller prosjektmidler, men her finner du en oversikt over ulike muligheter for å søke støtte til kulturvernformål:

 

Tilskuddsordninger i forbindelse med det europeiske kulturarvåret

Statlige forvaltningsorganer

Fylkeskommunale tilskuddsordninger

Private stiftelser og fond

Momskompensasjon

Grasrotandelen