Huseby gårds venner er tildelt Kulturminnedagsprisen 2016

Publisert: 13.09.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturminnedagsprisen er blitt delt ut siden 1995, og i år går prisen til Huseby gårds venner for sitt engasjement for Kulturminnedagene gjennom flere år.

Vandring i nabolaget i 2015. Foto: Kari Lunde

Vandring i nabolaget i 2015. Foto: Kari Lunde

Huseby gårds venner er venneforeningen til Huseby gård/Skedsmo bygdemuseum i Skedsmo, som er en del av Museene i Akershus. Gården har vært prestegård fram til 1883, kommunens fattiggård fra 1889 til 1924, og bygdemuseum fra 1937.

Huseby gårds venner ble stiftet 6. mars 2001. Venneforeningen har som formål at de gjennom dugnadsinnsats, kulturaktiviteter og på annet vis skal bidra til å heve aktivitetsnivået på Huseby gård i et konstruktivt samarbeid med Skedsmo kommune og andre interessenter. Huseby gårds venner er medlem i Forbundet for Norske Museumsvenner, organisasjonen for museenes venneforeninger.

Huseby gård. Foto: Rolf E. Melvold

Huseby gård. Foto: Rolf E. Melvold

Vannbæring. Foto: Kathleen Thoresen.

Vannbæring. Foto: Kathleen Thoresen.

Huseby gårds venner har i flere år arrangert Kulturminnedager på gården, både som hovedarrangør og som samarbeidspartner under markeringene. De har tatt initiativ til et bredt samarbeid lokalt for å kunne invitere til opplevelsesrike Kulturminnedager på Huseby gård.

Huseby gårds venner byr i år på et fyldig program for Kulturminnedagene på gården – med kunnskap og kompetanse i fokus. 18. september inviterer de blant annet til å følge i forfedrenes fotspor på Smiejordet, samt utforske hva arkeologene har avdekket av bosetting på Husebyjordet siden steinalderen, og de byr på kjøtt og fisk tilberedt i kokegrop. Besøkende på Kulturminnedagen vil også få sjansen til å lære om plantefarging, spinning, nålebinding og andre rødlistede husflidsteknikker. Utstillinger om Fattiggården og Sagmesterboligen står også på programmet og barna kan få prøve seg på leker fra gamle dager.

: Aktivitetsløypa som Huseby gårds venner og Skedsmo historielag har bygget. Fra venstre sees Harry Mjømen, Vidar Larsen, Rolf E. Melvold, Sven Erik Thoresen og Richvald Arvesen. Foto: Trine Grønn Iversen.

Aktivitetsløypa som Huseby gårds venner og Skedsmo historielag har bygget. Fra venstre sees Harry Mjømen, Vidar Larsen, Rolf E. Melvold, Sven Erik Thoresen og Richvald Arvesen. Foto: Trine Grønn Iversen.

Kulturminnedagene foregår i hele Europa hvert år i september, og formålet er «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer». Kulturminnedagene på Huseby gård i regi av Huseby gårds venner, bidrar til å formidle historien om museet og lokalmiljøet, og de er med og skape interesse og forståelse for kulturarven i Skedsmo og i Akershus. Kulturvernforbundets styre har i sin tildeling av prisen vektlagt venneforeningens engasjement i flere år, deres innsats for lokalmiljøet og samarbeid, samt årets program, som har en god vinkling med tanke på tema.

Norges kulturvernforbund gratulerer med tildelingen av årets Kulturminnedagspris og ønsker lykke til videre med kulturvernarbeid og markeringen av Kulturminnedagene i årene fremover.

Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000 vil bli delt ut 18. september, kl. 12.00 på Huseby gård.