Kulturminnedagene 2013

Publisert: 30.11.2012 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Historiens kvinner og menn
– deltagelse, fellesskap og handling

Kulturminnedagene vil i 2013 for andre år gå over flere dager, fra søndag 8. til søndag 15. september. Tema for kulturminnedagene er:

                    Historiens kvinner og menn
                    – deltagelse, fellesskap og handling

I 2013 er det hundre år siden kvinnene fikk allmenn stemmerett. Stemmerettsjubileet har fokus på likestilling, og kulturvernorganisasjonene vil benytte anledningen til å se på hvilke roller kvinner og menn har hatt i sivilsamfunnet.

Kulturminnedagen markeringen i Halsa 2012: Kvinner og menn, unge og gamle er alle deltagere i felleskapet. Foto: Ragnhild Godal Tunheim