Kulturminnedagene 2015

Publisert: 20.11.2014 av Louise Brunborg-Næss
  • Skriv ut

Kulturminnedagene 2015 blir lørdag 12. til søndag 20. september. Tema blir Nabolag: mennesker, kulturminner, historie.

lek i nabolagetI år vil vi oppfordre alle arrangører til å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og fysiske kulturminner. Det å kjenne sin helt lokale historie er viktig både for personlig identitet og lokalsamfunn. I hverdagen er glemmer man fort skattene i nærmiljøet, og vi ønsker at Kulturminnedagene skal være en anledning til å vise dem fram.

Litt om mulighetene som ligger i dette temaet:

– Det er mange frivillige organisasjoner som har sitt virke i nabolag landet rundt. Kulturminnedagene i 2015 kan være en anledning til å vise fram alle de lokale organisasjonene og deres historie. Kanskje kan noen av dere ta initiativ til at alle organisasjonene kan ha stands på torget eller grendehuset en dag under kulturminnedagene?

– I 2015 er det Friluftslivets år. Fokusområder i FÅ15 I 2015 er nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Vi vil slå et slag for de gode opplevelsene i nærmiljøet som kombinerer frisk luft og kulturarv.

– 2015 er også Det europeiske år for industriell og teknisk kulturarv. Hvilke historiske spor finner vi i nabolaget etter lokalt næringsliv og industri?

– Nabolaget har også en infrastruktur for transport og samferdsel. Det kan være både veier, jernbane, trikk, ferjer og andre ferdselsårer. Hva med den gamle rutebussen som gikk i gata her vi bor?

– I alle nabolag vil det være folk som har kommet flyttende til. Disse må trekkes med i nabolagets historie og i den lokale kunnskapsoverføringen. Kulturvernet skal være en inkluderende bevegelse!

– Kulturminnedagene i Norge er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), med aktiviteter i hele Europa. Over 20 millioner mennesker er besøkende hvert år og det er titusener av aktiviteter og arrangement. Kulturminnedagene i Norge er derfor også en flott mulighet til å trekke fram en europeiske dimensjon i den lokale kulturarven. Hva slags innflytelse har våre naboland og immigranter fra ellers i Europa hatt på vårt nabolag?

Vi åpner for registrering til årets Kulturminnedager 5. januar. Følg med på nettsidene våre og facebook for mer informasjon om frister, priser etc.