Kulturminnedagene 2016: lokale brosjyrer

Publisert: 18.08.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

I tillegg til plakater, som i disse dager blir sendt ut til kulturminnedagsarrangører, er det også mulig å bestille en brosjyre om de lokale markeringene.

KMD_trifold-mockup_2016Lokale brosjyrer er med og gir litt ekstra oppmerksomhet til de mange flotte markeringene av Kulturminnedagene landet rundt.

Kulturvernforbundet har utarbeidet en brosjyremal, og lokale varianter av denne kan bestilles hos oss. Arrangørene leverer ved bestilling tekst og bilder til designer Odd Hesselberg.

Eksempel på mal for brosjyren kan ses her:

http://kulturvern.no/wp-content/uploads/2016/08/KMD-folder-2016-eksempel.pdf

Layout og trykking av brosjyre betales av den lokale arrangør.

Priser per brosjyre inkl. mva:

100 stk: kr. 1750,-

250 stk: kr. 2063,-

500 stk: kr. 2438,-

Brosjyren er en flott måte å markedsføre de lokale arrangementene og arrangørene.

Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon om Kulturminnedagsbrosjyren.