Kulturminnedagene 2016

Publisert: 16.12.2015 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturminnedagene 2016 markeres 10. – 18. september. Tema er «Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet»

Under markeringen av Kulturminnedagene 2016 ønsker vi å løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kulturarv. Dette favner kulturvernorganisasjoner som historielag, kystlag, husflidslag, motorhistoriske kjøretøyklubber, fartøyvern og mange flere. Kunnskapsrike og dedikerte kulturvernere finner vi også i museer, kommuner og andre lag og foreninger. Deres kunnskap og kompetanse vil vi sette i fokus under markeringen av Kulturminnedagene 2016; Vi vil vise frem hva vi kan – og at denne kunnskapen er verdifull for mange.

Det europeiske tema for Kulturminnedagene 2016 er Heritage Communities, kulturarvfellesskap. Kulturarvfellesskap som begrep blir løftet frem i Faro-konvensjonen, og er et fellesskap bestående av mennesker som verdsetter spesifikke sider av kulturarven, som de ønsker holde ved like og videreføre til fremtidige generasjoner, innenfor rammen av offentlig aktivitet (Artikkel 2).

Litt om mulighetene som ligger i tema for 2016

Hvem er menneskene som jobber med kulturvern? Kulturminnedagene kan danne ramme for å presentere de som jobber med kulturvern i organisasjon, kommune og museum, og svare på ulike spørsmål innen kulturvern. F. eks:

– Hvem lager kulturminnedelplan?
– Hva gjør en konservator?
– Hva gjør kulturkonsulenten?
– Hvem freder?
– Hvilke kulturvernorganisasjoner finnes i nærmiljøet?

• Åpne dager som arena for læring.
Med informasjon om aktivitetene på f. eks:
– Verftet
– Båtene
– Husflidslagene
– Museene
– Historielagets årbokredaksjon

• Kunnskap frem fra glemselen.
Lokale lag og foreninger er med å bidra til at gamle håndverkstradisjoner holdes ved like og videreføres. Kulturminnedagene kan være en anledning til å løfte frem denne kompetansen – gjennom kurs, demonstrering av gamle teknikker, åpne dager på verft, verksteder, jernbaner og lignende.

Kunnskap om fortiden – dagsaktuell kunnskap. Har vi kunnskap om fortiden, kan vi trekke linjer frem til i dag og bedre forstå vår samtid. Kulturminnedagene 2016 kan synliggjøre nytten av å ha lokal historisk kunnskap, f.eks. gjennom utstillinger og foredrag – med det dagsaktuelle perspektivet i fokus.


• Kunnskap om de som levde her før.
Slektsforskerne er med å bidra med viktig kunnskap om de menneskene som bodde på en gård, i en bygård eller et hus, og er med å skape en helhetlig forståelse av lokalhistorien. Gjennom Kulturminnedagene kan denne kunnskapen settes i fokus gjennom arrangementer som informerer og gir opplæring i slektsforskning, eller at den kunnskap som man har om menneskene på et sted løftes frem i en utstilling o.l.

Vi åpner for registrering til Kulturminnedagene 2016, 1. mars. Følg med på nettsidene våre og facebook for mer informasjon om frister, priser etc.