Kulturminnedagene 2018

Publisert: 04.12.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. år på rad 8. -16. september 2018.
Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk».

Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. år på rad 8. -16. september 2018.

Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer. Her kan man forme et kulturminnedagsprogram rundt for eksempel handel, matkultur, identitet, samferdsel og tradisjonshåndverk.

Påmeldingen av arrangement til Kulturminnedagene 2018 vil åpne i midten av januar. Påmeldte arrangement vil også i år kvalifiseres til Kulturminnedagsprisen på 30.000,-.

Årets Kulturminnedager inngår som en del av Kulturarvåret 2018 – et europeisk initiativ fra Europarådet og EU. Formålet med kulturarvåret er å feire den mangfoldige europeiske kulturarven, vise at kulturen ikke er statisk og at vi deler en felles historie og identitet. «Sharing heritage» er den europeiske tittelen som vi i Norge har valgt å oversette til «Typisk norsk – ikke bare norsk».

Det vil skje flere ting i forbindelse med Kulturarvåret. Blant annet vil årets kulturvernkonferanse gå inn som en del av markeringen 17. mars på Sentralen i Oslo.

Alle kan arrangere kulturminnedagene og man velger selv hvilket format arrangementet skal ha. Vi oppfordrer likevel til samarbeid på tvers av organisasjoner, privatpersoner, kommune, museum, lokallag osv.

Vi ser med stort engasjement frem til å koordinere neste års Kulturminnedager og gleder oss til å se hva som rører seg av kulturarrangement rundt om i landet.