Kulturminnedagsprisen

12233078775_6e221996c9_kSiden 1995 har Kulturminnedagsprisen blitt delt ut. Prisen på kr. 30.000,- og et diplom overrekkes hos vinnerarrangøren på arrangementsdagen.

Kulturminnedagsprisen skal gå til den arrangøren som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.»

Forutsetninger for å delta i konkurransen om Kulturminnedagsprisen:

  • Arrangøren må ha registrert arrangement til Kulturminnedagene inneværende år innen fristen.
  • Det registrerte arrangementet må foregå i årets offisielle arrangementsperiode.
  • Det registrerte arrangementet må være åpent for alle med gratis adgang (det kan kreves betaling for mat og/eller transport)

I tillegg vektlegger vi samarbeid med andre aktører/organisasjoner, arrangørens markedsføring av arrangementet og kulturminnedagene generelt, og i hvilken grad tema vektlegges i årets arrangement og eventuelt også tidligere år.


Tidlige vinner av Kulturminnedagens pris:

2016:

Årets tema: Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet

Årets prisvinner: Huseby Gårds Venner

2015:

Årets tema: Nabolag: Mennesker – Kulturminner – Historie

Årets prisvinner: Austrheim kyst- og sogelag

2014:

Årets tema: Den store reisen – 200 års samfunnsutvikling

Årets prisvinner: Salangen Historielag

2013:
Årets tema: Historiens kvinner og menn
Årets prisvinner:
Gjesdal kommune og Gjesdal historie- og ættesogelag, med arrangementet Historiens stemmer fra Gjesdal.

2012:
Årets tema: Møteplasser
Årets prisvinner: «Kulturminnedagene i Halsa. De gamle anløps- og handelsstedene» i regi av Halsa kommune, Geitbåtmuseet og Halsa historielag.

Hederlig omtale:
– Yrjar Heimbygdslag, Ørland kommune og Ørland kirke, «Møteplasser på Ørland».
– Evje og Hornnes Sogelag, Evje og Hornnes Bygdekvinnelag, Evje og Hornnes Mållag, Evje og Hornnes Museumslag og Evje og Hornnes kommune for sine arrangement «Skittentøyvask på Evje».

2011:
Årets tema: Skjulte skatter. Spor i landskapet
Årets prisvinner: ”Skatter og spor i Kystkultur – Kjerringøy før handelsstedets tid” i regi av Kystlaget Salta og Kjerringøy Markedsråd.

Hederlig omtale:
– Fjell kommune og Fjell Kulturminnelag
– Rørosmuseet og Historielagene i Røros, Os i Østerdalen, Tolga, Vingelen, Ålen og Haltdalen

2010:
Årets tema: Nytt liv i gamle minner
Årets prisvinner: ”Nytt liv i gamle minner” på Voss. Programmet var variert med solid lokal forankring, hadde en kreativ og spennende tilnærming til formidling av kulturminner og bredde i samarbeidet. Det dekket materiell og immateriell kulturarv. Vinnerprogrammet var et resultat av samarbeid mellom Vestnorsk kulturakademi, Voss Husflidslag, Voss bygdekvinnelag, Fortidsminneforeningen, Voss kulturskole, kunsthandverkere i ”Magasinet”, Hordaland Husflidslag og Norges Husflidslag.

2009:
Årets tema: Vann og dagliglivets kulturminner
Årets prisvinner: Prisvinneren var programmet «Vann og dagliglivets kulturminner» knyttet til Sagelva vasskraftsenter. Bak vinnerprogrammet sto Røste Stueflotten kulturlag, Lesja kommune, Rauma kommune, Lesjaskog Bygdekvinnelag, Øverdalen Bygdekvinnelag, Husflidslaget i Lesja, Rauma Husflidslag, Rauma Historielag og Fysak-gruppa i Lesja.

2008:
Årets tema: Mangfoldig fritid
Årets prisvinner: «Mangfoldig fritid». Utviklingsavdelingen i Tana kommune sto i spissen for vinnerprogrammet og hadde fått med seg et bredt spekter av lag, organisasjoner og personer hvor bl.a. følgende deltok: Tana historie- og museums-lag, bygdekvinnelaget, Austertana IL, Tana fjellsportlag, Tana ballklubb, Tana if-bryting, Vadsø turnforening, Sirma IL, Boccia, Revygruppa «Vinterstrøing», Tana kulturskole seksjon sirkus, – joik og – dans, The Black Sheep, Tana musikkorps, Untak, Lions Club og kirkekontoret.

2007:
Årets tema: Til glede og besvær – forsamlingshus, bedehus og ungdomshus
Årets prisvinner: Programmet ”Hommelvik i alvor, bønn, fest og glede”. Bak vinnerprogrammet sto Historielaget Hommelviks Venner. Historielagt hadde invitert personer fra lag og organisasjoner til å presentere sitt bygg.

2006:
Årets tema: Steder for ankomst og avreise
Årets prisvinner: ”Steder for ankomst og avreise, minner om der vi gikk av og på, ble ønsket velkommen og tok avskjed”. I spissen for vinnerprogrammet sto to avdelinger ved det konsoliderte regionmuseum Nordmøre Museum, avdelingen i Kristiansund og Gamle Kvernes Bygdemuseum. De hadde fått med seg et bredt spekter av samarbeidspartnere og medvirkende næringslivsaktører i et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund og Averøy.