Kulturminnedagene

Kulturminnedagene markeres i hele Europa i september hvert år. I Norge er det 2-300 aktiviteter i alle landets fylker.

Kulturminnedagene koordineres av Norges Kulturvernforbund og er en del av samarbeidet «European heritage days».

De europeiske kulturminnedagene er et av verdens største kulturarrangement. I mer en 50 land arrangeres det ca 50 000 kulturvernarrangementer med besøkstall på ca 20 millioner mennesker

Kulturminnedager i Skedsmo 2016.

Kulturminnedagsprisen

Tema

Historikk

Kontakt (Kulturvernforbundet sekretariat)