Historie

Europarådets Kulturminnevernkomité tok i 1985 initiativet til en felles europeisk kulturminnedag. Hensikten var å tilgjengeliggjøre kulturminner som eller ikke var åpne for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Siden 1991 har det vært en fast felles Europeisk markering, med arrangementer i nærmere femti land.

På initiativ fra Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet ble Den europeiske kulturminnedagen for første gang markert i Norge i 1991, og siden 1993 har det vært en fast årlig foreteelse. I begynnelsen lå sekretariatsfunksjonen for Kulturminnedagene hos Fortidsminneforeningen, men ledet av en selvstendig komité. Siden 2011 har Kulturvernforbundet hatt ansvaret for den nasjonale koordineringen av kulturminnedagene her i landet. I 2012 endret markeringen navn til Kulturminnedagene i flertallsform, og i stedet for en fast dag ble det nå bestemt at arrangementene dagene skulle strekke seg over en uke. 

Kulturminnedagene i Norge er fortsatt tilknyttet European Heritage Days.