Tema for kulturminnedagene

Årets tema 2017: Kulturminner i samfunnets tjeneste

 

Les mer om årets tema her

For å få fram mangfoldet i kulturarven vår har Kulturminnedagene hvert år et nytt tema. De årlige temaene skal være til inspirasjon for lokale arrangører, og ikke oppfattes som en begrensning for et mangfold av aktiviteter. Noen år vil tema være knyttet til nasjonale jubileer eller andre markeringer.

Tema siste ti år:

2016      Se hva vi kan: kompetanse og kunnskap i kulturvernet

2015      Nabolag – mennesker, kulturminner og historie

2014      Den store reisen – 200 års utvikling

2013      Historiens kvinner og menn – deltakelse, fellesskap og handling (Stemmerettsjubileet)

2012      Møteplasser

2011       Skjulte skatter, spor i landskapet.

2010      Nytt liv i gamle minner

2009     ”Vann og dagliglivets kulturminner” (Kulturminneåret)

2008     ”Mangfoldig fritid” (Mangfoldsåret)

2007      Til glede og besvær – forsamlingshus, bedehus og ungdomshus

2006     Steder for ankomst og avreise

2005     Fra slegge til mus. Forandringens hundreår 1905-2005