Kulturminnedagsprisen 2017

Publisert: 23.08.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Her er de fem nominerte til årets kulturminnedagspris!

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 9.-17.september deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.»

Temaet for årets kulturminnedager er «kulturminner i samfunnets tjeneste» og vil bli markert over hele landet med mer enn 200 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, museene, kommunene, menigheter, idrettslag osv. som står bak de enkelte arrangementene.

«Kulturvernforbundet er imponert over det glødende engasjementet, kreativiteten og kunnskapen hos de lokale arrangørene. Kulturminnedagene er som en diger spennende skattekiste som åpnes opp for publikum hvert år, og bidrar til å spre kunnskap og nysgjerrighet rundt våre kulturminner» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne.

Styret i Kulturvernforbundet har i forkant av årets kulturminnedager nominert fem lokale arrangører til den gjeve Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Prisen vil bli delt ut til en av de nominserte under årets kulturminnedager.

 

De nominerte til kulturminnedagsprisen 2017 er:

 

  1. Natur og mennesket på Senja. Arr: Midt-Troms museum.

Midt-Troms museum har gjennom en styringsgruppe fått med seg en rekke lokale aktører og satt sammen et fantastisk heldagsprogram den 17. september med fokus på lokalhistorien. Arrangementet er et unikt og mangfoldig samarbeid med både lokal menighet, skole, husflidslag, historielag, mannskor etc. Midt-Troms museum har også tidligere vært svært gode til å samarbeide med lokale foreninger og frivillige om gode kulturminnedagsarrangement

  1. Kulturminnedagene på Hvaler. Arr: Hvaler kulturvernforening.

Hvaler kulturvernforening er en aktiv aktør som skaper engasjement for kulturvern i nærmiljøet. De har et stort mangfold av arrangementer året rundt og mange frivillige som følger med og deltar på ulike aktiviteter. På årets kulturminnedager har de et godt samarbeid med kommunen, som også har bidratt økonomisk til arrangementene. Kulturforeningen har en stor dugnadsånd og jobber med mange forskjellige prosjekter, og de er veldig flinke til å involvere andre lokale lag og foreninger i prosjektene sine.

3. Kulturminnedagene i Vestby 2017: Malmgruvene i Vestby. Arr: Vestby Historielag.

Vestby Historielag har over flere år hatt gode arrangementer i flere år, og var nominert til kulturminnedagsprisen også i 2016. De har gode vinklinger i forhold til tema, med fokus på læring og opplevelser. De har i år et spennende samarbeid med Vestby Turlag og Vestby kommune og er svært ivrig og kunnskapsrike formidlere av lokalhistorien. I år belyses en ukjent del av lokalhistorien: Vestby som gruveby – en vandring i lokalhistorien med geolog Kjersti Iden den 10. september, etterfulgt av en forestilling og filmvisning søndag 17. september.

Foto: Vestby Historielag

4. Stomp og vatn. Arr: Evje og Horness kommune.

Foto: Sian O’Hara

Venneforeningen for Horness Hjelpefengsel er en nyetablert gruppe med engasjerte ildsjeler som ønsker å totalrestaurere det gamle bygget slik at det kan benyttes av lokalbefolkningen som et møtested i bygda. I samarbeid med Evje og Horness kommune, Grobotn 4H og Evje og Horness sogelag åpner de nå dørene den 9. september med omvisninger, fotoutstilling og aktiviteter for barn. Prosjektet er et strålende eksempel på hva man kan få til når kommunen og de frivillige jobber sammen for å bevare et viktig kulturminne.

5.Stordriftsdag på Gamle Vossebanen. Arr: Museet Gamle Vossebanen.

Fotot: Egil Sandal

Museet Gamle Vossebanen har, med stor innsats fra frivillige, sikret vedlikehold og videre drift av den Gamle Vossebanen. Med fokus på vern gjennom bruk, gjør de en viktig innsats for å tilgjengeliggjøre kulturarven for publikum – både små og store. Vossebanen ble fredet av Riksantikvaren i fjor og vil i forbindelse med arrangementet vise frem sin nyrestaurerte motorvogn som frivillige har brukt flere år på å istandsette. Søndag 10. september er museets siste kjøredag for sesongen og markeres som en del av årets kulturminnedager.

 

Oversikt over alle arrangementene finnes på Kulturvernforbundets hjemmesider:

http://kulturvern.no/kulturminnedagene/arrangementer/?fylke&kommune&dato&a=search&fylkenavn

Kulturminnedagene arrangeres hvert år i september i mer enn 50 europeiske land, med til sammen 50 000 arrangement og ca. 30 millioner deltagere. Dette gjør Kulturminnedagene til en av verdens største årlige kulturbegivenheter.