Kulturvernkonferansen 2018: «Typisk norsk».

Publisert: 08.02.2018 av Kulturvernforbundet
 • Skriv ut

Takk til alle innledere og deltagere på konferansen.

Vi takker alle innledere og deltagere for en meget spennende og lærerik konferanse.

Presentasjonene som ble benyttet under konferansen finner dere her:

Tone Moseid – Slektsforskning

Victor Norman: Importerte kulturimpulser i Risør

Tora Aasland: UNESCO

Erik Schultz: Europa Nostra

Kreativt Europa / Follow The Vikings

Truls Nilsen: Kulturminnedagsprisen, Midt-Troms Museum

Kaare Seeberg Sidselrud: Den norske løve

Erik Rønning Johansen: Norges Metalsøkerforening

Marianna Johansson: Funn av Europa i Son/Vestby

Arne-Terje Sæther: Draken Harald Hårfagre

 

Foto: Marte Vik Arnesen

 

PROGRAM:

Kl. 09.00: Dørene åpner. Kaffe og mingling

Dagens konferansier: Agnar Kaarbø

Kl.10.00: Velkommen v/ Jørg Eirik Waula, styreleder i Kulturvernforbundet

Kl. 10.05: Åpningstale v/ Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Hvem er nordmenn? Hvordan har vår kultur blitt til? Hvordan har vi blitt norsk?

Kl. 10.20: Tone Moseid (Styreleder i Slekt og Data)

 • Hvor kommer nordmenn ifra? Og hvor dro vI?

Kl. 10.35: Einar Niemi (professor emeritus v/Universitetet i Tromsø)

 • Handel, innvandring og kulturavtrykk i Nord-Norge

Kl. 10.50: Victor Norman (professor emeritus NHH)

 • Handel, skipsfart og europeiske impulser i Risør by

Kl.11.05: Panelsamtale m. Tone Moseid, Einar Niemi og Victor Norman:

 • Hvordan ble vi «norske»? Kulturelle forskjeller mellom landsdeler (Nord-Norge og Sørlandet) som følge av forskjellige ytre kulturimpulser

Kl. 11.30: KAFFEPAUSE

Kulturarv uten grenser

Kl. 11.45: Tora Aasland, Leder i den norske UNESCO-kommisjonen

Kl. 12.00: Tore Friis Olsen, Forbundet Kysten

 • Nordiske klinkbåttradisjoner på lista

Kl.12.05: Erik Schultz, Styreformann i Europa Nostra Norge.

Kl. 12.20: Ola Sendstad, Norsk Fyrhistorisk Forening

 • Europeisk anerkjennelse av norsk frivillig kulturvern: betydningen av å bli tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra-prisen

Kl.12.30: Thea Breivik, Kulturrådet/kreativt Europa

                  Geir Sør-Reime – Prosjektleder for «Follow the vikings»

Kl. 12.45: LUNSJ

13.30: Kulturminnedagene:

– Presentasjon av vinneren av Kulturminnedagsprisen 2017. Truls Nilsen (Midt-Troms museum)

Spor av Europa

Kl. 13.45: Kaare Seeberg Sidselrud, Formann i Norsk Heraldisk Forening

 • Den heraldiske tradisjon: Fra riksløven til nye kommunevåpen

Kl. 14.00: Erik Rønning Johansen, Norges Metallsøkerforening

Marianne Johansson, Rådgiver arkeologi, Akershus Fylkeskommune

Reidun Aasheim, Arkeolog Akershus Fylkeskommune

 • Funn av Europa i Son/Vestby av frivillige metallsøkere og profesjonelle arkeologer

Kl. 14.30: Kaffepause 

Det europeiske kulturarvåret

Kl. 14.45: Panelsamtale med samarbeidsgruppen bak den norske markeringen av det europeiske kulturarvåret:

 • Jørn Holme, Riksantikvaren
 • Inga Bolstad, Arkivverket
 • Espen Hernes, Kulturrådet
 • Hege Høsøien, Nasjonalbiblioteket
 • Toril Skjetne, Kulturvernforbundet

Kl. 15.30: Draken Harald Hårfagre – Den utrolige historien om verdens største vikingskip

v/ Arne Terje Sæther (Fotograf, forfatter og båtbygger)

Kl. 16.00: Avslutning