Kulturvernområdet har fått et kjempeløft

Publisert: 05.12.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

I forbindelse med statsbudsjettet som de fire samarbeidspartiene nå er blitt enige om finner vi mange svært oppløftende nyheter.

flanderborg4

I forbindelse med statsbudsjettet som de fire samarbeidspartiene nå er blitt enige om finner vi mange svært oppløftende nyheter. Flere av våre interesseområder ligger innenfor Klima- og Miljøsektoren som har fått et stort løft i dette budsjettforslaget. Blant annet har Fortidsminneforeningen fått et løft på 5 millioner til forvaltning, forskning og formidling knyttet til deres 39 eiendommer. Dette viser at Regjeringen har forstått og anerkjent den kulturelle verdien av disse eiendommene.

Fortidsminneforeningens generalsekretær, Ola Fjeldheim, i gang med å reparere vinduer i Portveien 2

Fortidsminneforeningens generalsekretær, Ola Fjeldheim, er svært fornøyd med regjeringens budsjettforslag

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim uttaler at «hvis ikke dette er tidenes kulturminnebudsjett, så er det ikke langt unna».

Det er også en gledens nyhet at Kulturminnefondet har fått økt sine midler med 17,5 millioner kroner i dette budsjettforslaget. Disse midlene vil komme private eiere av kulturminner og verneverdige fartøy til gode.

«Kulturvernforbundet har tidligere argumentert for at bevilgningene til Kulturminnefondet må økes, og det er svært gledelig å se at vi nå har blitt hørt på dette. Dette var svært hyggelige nyheter» Uttaler Toril Skjetne, Generalsekretær i Kulturvernforbundet.