Landsmøtet 2018

Kjære medlemsorganisasjoner

 

Kulturvernforbundet er i gang med planleggingen av landsmøtet for 2018, som vil finne sted 26-27 mai i Halden.

I samsvar med vedtektene, vil landsmøtepapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet starter, dvs. 27 april 2018.

Vi har reservert rom på Thon Hotell Halden, der første delen av landsmøtet holdes, samt middag lørdag kveld. Søndag blir det utflukt med kanalbåten MS Brekke ned slusene til Tistedal. Deretter blir det lunsj og siste del av møtet på festningen / Kongshallene. Møtet starter med lunsj kl. 12.00 lørdag 26 mai, og avslutter kl. 16.00 søndag 27. mai. Detaljert program med tidspunkt og innledere kommer på nyåret.

Vi ber medlemsorganisasjonene om å melde fra hvor mange deltakere de vil stille med på landsmøtet. De store organisasjonene har fire stemmer, de mellomstore tre, og de mindre organisasjonene har to stemmer hver. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Vi informerer om at styret i kulturvernforbundet har vedtatt en landsmøteavgift på kr 1000,- pr delegat i 2018.

Organisasjonene kan stille med flere delegater enn de har stemmer for, men disse vil da ha observatørstatus og organisasjonene må selv betale fullt ut for disse.

Påmelding via denne linken innen 1. mars 2018.

I tråd med vedtektene, skal forslag som medlemsorganisasjonene eller styret vil ha behandlet på landsmøtet, sendes innen 1 februar.

På vegne av valgkomiteen informerer vi om at fristen for å melde inn kandidater til styret er 12 uker før landsmøtet, dvs. innen 3 mars 2018. Forslagene sendes innen fristens utløp den organisasjonsmessige vei, eller direkte til komiteen. Komiteen kan henvende seg direkte til organisasjonene dersom det ved fristens utløp ikke foreligger tilstrekkelige forslag. Komiteen har, dersom det er nødvendig, anledning til å arbeide for å finne et tilstrekkelig valggrunnlag helt opp til Landsmøtets konstituering.