Slekt og Data

Slekt og Data (tidligere DIS-Norge) er Norges største frivillige organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie.

Formål
Organisasjonens formål er å fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv. ​Slekt og Data skaper møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og tilrettelegger gjennom dette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet.

Samfunnsnytte
Organisasjonen ble stiftet i 1990 og har i dag over 10.000 medlemmer, fordelt på 18 distriktslag og mer enn 50 lokallag spredt over hele landet. Slekt og Datas medlemmer bidrar sterkt til å bringe kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner. Kunnskapen om mennesker som levde før oss gir oss en verdifull innsikt i vår egen identitet og en bedre forståelse for dagens samfunn.

Medlemmene avlaster også de statlige arkivene med veiledning. De skanner og transkriberer kilder, og sørger for at person- og slektshistorier ikke går tapt. Sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet gjør de en viktig jobb for å synliggjøre den immaterielle kulturarven og verdien denne har.

Medlemstilbud
Slekt og Data skaper møteplasser og tilrettelegger for kunnskapsformidling, veiledning, inspirasjon og kunnskapsdeling som hjelper deg videre i jakten på å finne dine røtter. Organisasjonen tilbyr en rekke medlems- og kursaktiviteter, samt nyttige slektsrelaterte tjenester på sine nettsider. Medlemsbladet utgis fire ganger i året. Som medlem blir du en del av et faglig fellesskap med ti tusen andre som deler din interesse for slekts- og personhistorie. Slekt og Datas hjemmeside er en samlingsplass for slektsforskere.

Kontaktinformasjon
Anne Schiøtz
Generalsekretær
generalsekretær@disnorge.no

Print