Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 og er en landsdekkende kulturvernorganisasjon med omtrent 9600 medlemmer fordelt på 118 kystlag. Under mottoet ”Vern gjennom bruk” arbeider Forbundet KYSTEN for å ta vare på den norske kystkulturen.

Forbundet KYSTEN har disse hovedmålene:

  • vi arbeider for å styrke vår identitet som kystfolk
  • fremmer bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø
  • driver opplysningsarbeid om kysthistorie
  • bedrer standarden på vedlikehold og sikkerhet på fartøyer og anlegg

Vi gir ut tidsskriftet KYSTEN som kommer ut fem ganger i året.

Medlemsskap koster 400 kroner, og da får du godt lesestoff, støtter en god sak og får anledning til å være med på arrangementer og aktiviteter.  Ta kontakt for mer informasjon.

Nettsider: www.kysten.no

E-post: forbundet@kysten.no
Twitter: @kystkultur
Facebook: http://www.facebook.com/ForbundetKysten