Landsforeningen for luftfartøyvern

Landsforeningen for luftfartøyvern ble stiftet i 2016 og ble medlem av Norges Kulturvernforbund samme år.

Foreningen er en landsdekkende interesseorganisasjon til luftfartøyvernets fremme