Landslaget for Lokal – og Privatarkiv

Llp ble stiftet i 1986 og skal arbeide for å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Norge, og heve det faglige nivået på dette arbeidet.

Llp har 145 medlemsinstitusjoner.

Nettside: www.llp.no