LMK – Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

LMK ble stiftet i 1976. Forbundet skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 30 år og eldre. Oppgavene er også å fremme et godt samarbeid og en enhetlig holdning blant klubbene, samt å få myndighetene til å tilrettelegge for både bruk og bevaring av kjøretøyene. LMK har mer enn 150 medlemsklubber.

LMK- landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

Nettside: www.lmk.no