Norsk Jernbaneklubb

Njk ble stiftet i 1969 og har som formål å utbre interesse for jernbaner og jernbanedrift, og å virke som et forum for alle som dyrker denne interesse.

Foreningen har mer enn 2000 medlemmer og 14 lokallag.

Nettside: www.njk.no