Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap arbeider for å ta vare på maritim historie, spesielt på aspekter som går på sjøfartsmiljøer, skip, skipsfart, skipsbygging, rederier, sjømannsminner med mer.

Foreningen ble stiftet i 1973 og har i dag ca 1700 medlemmer. Det er organisert syv lokalforeninger med regelmessig møtevirksomhet, i Oslofjordområdet, Lister og Mandal, Sør-Rogaland, Haugaland, Hordaland, Ålesund og Nordmøre.

Medlemsbladet ”Skipet” er det sentrale bindeledd mellom medlemmene. Dette kommer ut fire ganger i året og bringer artikler, oppdateringer og referanselister som på ulike måter er med å dokumentere vårt fagområde.

Nettstedet www.skipet.no er under utvikling, men inneholder betydelig informasjon innen emner som rederier, rederiflagg og skorsteinsmerker, forlis, mm.

Nettside: www.skipet.no