Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er landets eldste nasjonale forening for slektsforskere. Foreningen ble etablert i 1926 og har i dag i overkant av 2000 medlemmer i Norge og utlandet.

Foreningens hovedmål er, og har alltid vært, å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Fra 1927 har NSF utgitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) med to hefter pr år. Til idag har det resultert i mer enn 15 000 sider med noe av den beste genealogiske litteraturen som er tilgjengelig i Norge. Bladet har status som vitenskapelig tidsskrift.

Fra 1987 har foreningen også utgitt medlemsbladet Genealogen, også det med to utgaver pr år. Fra en beskjeden start har også Genealogen etablert seg blant landets ledende publikasjoner om genealogi. Foreningen har gjennom årene også utgitt en rekke spesialpublikasjoner om ulike felter innen genealogien. Disse omfatter standardverk som Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814. I 2010 kom praktverket Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610.

På foreningens nettsider www.genealogi.no finner du navneregistre for NST og Genealogen i tillegg til en mengde slektshistoriske ressurser.

Norsk Slektshistorisk Forening har kontorer i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, der vi deler lokaler med DIS-Norges hovedadministrasjon og lokalavdelingen for Oslo og Akershus. I lokalene finner du Norsk Slektshistorisk Forenings omfattende boksamling for slektslitteratur, bygdebøker m.m. Biblioteket er åpent, men ubetjent, i kontorets vanlige åpningstid 9-15, og betjent av vakter fra foreningen torsdager 17-10 og lørdager 10-14. I sommerferier og til jul og påske er bibliotektet stengt.

Nettsider: www.genealogi.no