Rutebilhistorisk Forening

Rutebilhistorisk forening ble stiftet i 1983 og har som formål å fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne og rutebildriftens samfunnsnyttige betydning i Norge.

Foreningen harmer enn 1500 medlemmer, 11 lokalavdelinger og 4 arbeidsgrupper.

Nettside: www.rhf.no