Midt-Troms museum mottar årets Kulturminnedagspris

Publisert: 17.09.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Styret i Norges Kulturvernforbund har besluttet at årets Kulturminnedagspris skal gå til Midt-Troms museum (hovedarrangør) for arrangementet «Natur og mennesket på Senja».

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 9.-17.september deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.»

Temaet for årets kulturminnedager er «kulturminner i samfunnets tjeneste» og vil bli markert over hele landet med mer enn 250 arrangementer fra sør til nord. Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, museene, kommunene, menigheter, idrettslag osv. som står bak de enkelte arrangementene.

I forkant av årets Kulturminnedager ble 5 arrangører nominert til Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000,-. Les mer om de fem nominerte her: http://kulturvern.no/kulturminnedagsprisen-2017/

 

Styret i Norges Kulturvernforbund har besluttet at årets Kulturminnedagspris skal gå til Midt-Troms museum (hovedarrangør) for arrangementet «Natur og mennesket på Senja».

 

Styret i Norges Kulturvernforbund begrunner tildelingen med at Midt-Troms museum gjennom sitt kontaktnett av frivillige organisasjoner og lag har utarbeidet et solid program for dagen med stort innholdsmessig spennvidde. Samarbeidet mellom så mange, og så ulike foreninger og lag er imponerende og forbilledlig. Midt-Troms museum har også ved tidligere Kulturminnedagsarrangementer vært flinke til å involvere de frivillige kulturvernlagene. Det er også et stort pluss at årets arrangement har et sterkt fokus på barn og unge.

Konservator ved Midt-Troms museum, Truls Nilsen sier følgende om arrangementet og tildelingen av Kulturminnedagsprisen 2017:

«Vi gikk tidlig i gang med forberedelser rundt årets Kulturminnedag, og fikk helt på starten av året satt sammen en styringsgruppe hvor de fleste av arrangørene hadde sine representanter. Det som har vært svært morsomt for oss er den store bredden av arrangører, fra lokalsamfunnets skole til de fleste av lokale lag og foreninger som kunne komme med bidrag til årets arrangement. Vi hadde lyst til å sette fokus på vår lokalhistorie og identitet, og ville gjøre dette med bredden av ulike bidragsytere som kunne vise dette både gjennom utstillinger, demonstrasjoner, sang, osv. Det er svært morsomt for meg å se at alle har gått ilag om å skape en felles dag hvor vi alle fokuserer på lokalhistorien. 

Å få kulturminnedagsprisen betyr svært mye for oss. Det viser viktigheten av samarbeid mellom lag og foreninger. Å samarbeide om et program som vi i år har satt sammen til Kulturminnedagen gjør at vi i fellesskap klarer å tilby en bred og innholdsrik dag i et historisk miljø som er viktig for oss og vår historie. Midt-Troms Museum har svært god erfaring i å samarbeide med lokale lag og foreninger, og jeg vil hedre alle våre flotte samarbeidspartnere for årets Kulturminnedagspris – fra små til store! Det har vært lagt ned en stor innsats for å planlegge årets program, så vi er alle sammen veldig stolte over årets Kulturminnedag.»

Hør intervju med Truls Nilsen her (NRK Troms)

 

Overrekkelsen av Kulturminnedagsprisen 2017 vil foregå under åpningen av arrangementet i Skrolsvik kirke søndag 17.september kl. 14.00