Norges Metallsøkerforening fyller 25 år

Publisert: 02.11.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Vi gratulerer vår medlemsorganisasjon med 25 årsjubileum.

 

nmf

Norsk Metallsøkerforening ble stiftet i november 1991 som et faglig forum og interesseorganisasjon for brukere av metallsøker. Foreningen har bidratt til erfaringsutveksling mellom medlemmene for å gi økt innsikt i og interesse for metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting. Foreningen er også et bindeledd mellom metallsøkerbrukere og myndigheter.

Foreningen har siden 1992 samarbeidet tett med Riksantikvaren, Universitetets Oldsoksamling, Myntkabinettet, museer og fylkesarkeologer og foreningens ekspertise blir ofte benyttet til en del feltundersøkelser i forbindelse med utgravninger. Det de finner leveres inn, i tråd med gjeldende regler, og NMF bidrar derfor sterkt til forståelsen av vår felles kulturhistorie. I tillegg har foreningen sitt eget digitale museum hvor alle funn blir gjort tilgjengelige for allmennheten.

NMF har i dag ca. 500 medlemmer fordelt på seks lokallag og er åpen for alle med interesse for metallsøking, med gode muligheter for lokalhistorisk fordypning og forståelse for kulturarven. De er i dag medlem av Kulturvernforbundet og er en viktig bidragsyter i kulturvernbevegelsen.

(Foto: NMF)

(Foto: NMF)

Det er med andre ord en svært aktiv forening som i dag feirer sitt 25-årsjubileum. Foreningen består av svært entusiastiske og kunnskapsrike medlemmer som gjør en viktig innsats med å finne, bevare og dokumentere arkeologiske funn. Det er nedlagt tusenvis av dugnadstimer rundt omkring på gjørmete jorder de siste 25 årene.

Vi gratulerer Norsk Metallsøkerforening hjerteligst til lykke med sine første 25 år og ser frem til nye spennenende funn og oppdagelser som gjøres rundt omkring på landets mange åkrer, enger og jorder i årene som kommer.

Foreningens hjemmeside

NMF digitale museum