Norsk Fyrhistorisk Forening vinner prestisjetung Kulturminnepris

Publisert: 04.04.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Norsk Fyrhistorisk Forening er blitt tildelt Europa Nostra-prisen i kategorien «Spesiell innsats». Denne prisen blir ofte omtalt som kulturminnesektorens «Oscarutdeling», og det er svært hyggelig at jobben som blir gjort av frivillige på fyrstasjonene langs kysten blir lagt merke til også ute i Europa.

«Denne tildelingen er en sterk anerkjennelse av de frivilliges innsats og måten vi har klart å organisere arbeidet på. Det er spennende å få arbeidet vårt målt opp mot kulturminneprosjekter i hele Europa. Det gjør selvfølgelig at prisen henger svært høyt og vi er enormt stolt over tildelingen» sier daglig leder i Norsk Fyrhistorisk Forening, Ola Sendstad.

Fra 1656 til 1932 ble det bygget 209 fyr langs hele norskekysten. De var i hovedsak bemannet av folk som bodde på stasjonene. Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon. De har vært avgjørende for utviklingen av norsk handel og kontakt med resten av verden.  

Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. På grunn av de værharde og eksponerte beliggenhetene startet forfallet raskt. De fleste bygningene hadde ikke lenger noen praktisk funksjon og staten iverksatte planer for salg eller rivning av flere av dem.   Gradvis utviklet det seg mange lokale initiativ som protesterte og ønsket å få ta vare på og ta i bruk de unike og for dem betydningssterke fyrstasjonene. I 1997 slo flere av disse initiativene seg sammen og etablerte Norsk fyrhistorisk forening.

I dag fungerer Norsk fyrhistorisk forening som en paraplyorganisasjon for 76 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr. Antallet øker fremdeles jevnt. Fra begynnelsen som spredte initiativ har foreningen utviklet seg til en nasjonal bevegelse med betydelig påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene. Allmenhetens syn på bevaring av fyr har endret seg betydelig. Arbeidet for denne holdningsendringen trekker juryen fram i sin vurdering av foreningen. ”Norsk fyrhistorisk forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapet kulturminner, og til og med lyktes med å få denne viktige delen av norsk kulturarv inn i skolepensum.”  

I dag er ingen norske fyrstasjoner direkte truet og stadig nye former for bevaring gjennom alternativ bruk utvikles. Dette foregår ofte med utspring i lokalsamfunn nær fyrstasjonene. ”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.” Dette var et viktig poeng for juryen.   Modellen til Norsk fyrhistorisk forening, som opprinnelig ble sett på som svært ambisiøs, framstår nå som en troverdig løsning for lignende kulturminner i Europa. Lokalsamfunn som drifter statens eiendom har vist seg som en vellykket tilnærming både for å øke bevissthet rundt og for å bevare kulturminner.

Årets vinnere av de EUs kulturminnepriser/Europa Nostra Awards 2017 vil bli feiret under en høyprofilert begivenhet ledet i fellesskap av EUs kommissær Navracsics og Maestro Placido Domingo om kvelden 15 mai i St. Michaelkirken i Turku (Åbo). Den europeiske pristildelingsseremonien vil samle nærmere 1.200 deltakere fra hele Europa, inklusive fagfolk fra kulturminne-miljøet, frivillige og folk som støtter arbeidet innenfor kulturminnebevaring, så vel som ledende representanter fra ulike EU-institusjoner, vertskapslandet og andre medlemsland.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier i en uttalelse: «Dette er en stor dag for norsk kulturminnevern. Det at hele to av prisene i år går til norske prosjekter viser at vi gjør mye bra for kulturminnene her i landet. Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten.  Statens Vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert. Jeg vil takke alle frivillige i Fyrhistorisk forening og ildsjelene i Statens Vegvesen for at vi kan overbringe disse viktige vitnesbyrdene til kommende generasjoner»

 

 

EUs kulturminnepris Europa Nostra 2017

Norsk fyrhistorisk forening vinner EUs kulturminnepris