Ny generalsekretær i Kulturvernforbundet

Publisert: 30.06.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Etter åtte år som generalsekretær i Kulturvernforbundet, går Jan Solberg nå over i stillingen som spesialrådgiver i sekretariatet, og Toril Skjetne tar over som generalsekretær.

Ny generalsekretær i Kulturvernforbundet: Toril Skjetne.

Ny generalsekretær i Kulturvernforbundet: Toril Skjetne.

Toril Skjetne ble ansatt som assisterende generalsekretær i Kulturvernforbundet i april 2015. Hun kom da fra Flyktninghjelpen, der hun siden 2010 har ledet planleggings- og informasjonsenheten i Beredskapsavdelingen. Skjetne har over ti års ledererfaring og mer enn 15 års erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Hun har en mastergrad i antropologi og utvikling fra London School of Economics and Political Science. I London har hun også fullført en bachelorgrad i kommunikasjonsstudier, og har studert sosialantropologi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Et forbund i vekst
– Vi er glade for å få Toril Skjetne med i arbeidet for kulturvern. Hennes bakgrunn og erfaring tilfører en bredde og kompetanse Kulturvernforbundet kommer til å nytte og glede av, sier styreleder i Kulturvernforbundet, Jørg Eirik Waula. Han vil også poengtere den rolle som Jan Solberg har hatt de årene han har fungert som generalsekretær, en periode der Forbundet har vokst til å telle 24 landsdekkende kulturvernorganisasjoner. – Særlig vil jeg trekke fram arbeidet med etableringen av Kulturvernets hus, hvor mange av våre største medlemmer har kontorfellesskap. Dette har styrket både det interne samarbeid og ikke minst vår gjensidige forståelse for de ulike sider av kulturvernet, sier Waula.

Videreføring av kulturarven
– Jeg er stolt og ydmyk over å tre over i denne stillingen. Det er et enormt engasjement for kulturvern landet rundt og medlemsorganisasjonene har en unik kunnskap som er viktig å viderføre, sier Toril Skjetne. – I en tid der vi opplever store endringer, er kulturarven spesielt viktig. Den skaper en forståelse for hvordan historien har formet oss og hvilke verdier vi ønsker å ta med oss videre. Jeg ønsker å bidra til at medlemsorganisasjonene blir anerkjent for den innsatsen de gjør og at myndighetene i større grad tilrettelegger for de frivillige organisasjonene. Min jobb blir å videreføre det solide arbeidet Jan Solberg har lagt ned i sin periode, og å videreutvikle samarbeidet med medlemsorganisasjonene og andre relevante aktører på kulturvernfeltet.