Om oss

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Vi har 24 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 230 000 medlemmer. Disse ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

Forbundet har fire ansatte og holder til i Øvre Slottsgate i Oslo.

Kontaktinformasjon sekretariat

Styret

Kulturvernforbundets historie

Aktiviteter og prosjekter