Administrasjonen

Kulturvernforbundets sekretariat holder til i kontorfellesskapet «Kulturvernets Hus» sentralt i Oslo.

 

Generalsekretær

Toril Skjetne
Tlf 924 86 281
toril.skjetne@kulturvern.no

 

 

 

Spesialrådgiver  

Jan Solberg
Tlf 916 48 005
jan.solberg@kulturvern.no

 

 

 

Rådgiver

Tommy Christensen
Tlf: 464 15 060
tommy.christensen@kulturvern.no

 

 

 

Konsulent

Nora Konstanse Hansen
Tlf: 478 24 459
nora.hansen@kulturvern.no

 

 

 

Generelle henvendelser: post@kulturvern.no

Post- og besøksadresse:

Norges Kulturvernforbund
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 975977420

 

 

Foto: Marte Vike Arnesen