Aktiviteter og prosjekter

Kulturminnedagene

Kulturvernforbundet har siden 2012 ansvar for den årlige markeringen «Kulturminnedagene i Norge», en del av European Heritage Days. Les mer om kulturminnedagene på www.kulturvern.no/kulturminnedagene.

 

Kulturvernkonferansen

Kulturvernkonferansen er en årlig konferanse som arrangeres på vårparten. Konferansen er en arena for faglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon for alle som jobber frivillig med kulturvern.

Regionmøter

Kultuvernforbundet har siden 2014 arrangert regionmøter for det frivillige kultuvernet. Hensikten med møtene er å danne nettverk og samarbeid lokalt. Her blir man kjent med de andre kulturvernorganisasjonene i sitt distrikt, og lærer mer om hva de gjør. Regionmøtene har dannet grunnlaget for samarbeid, ideutveksling og felles kulturminnedagsarrangementer flere steder rundt om i landet. Mens de første møtene dreier seg om nettverk og samarbeid, brukes oppføgingsmøtene til utvalgte temaer som er av felles interesse.

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Kommunikasjonsverksted

To ganger i året avholder vi fagseminar for redaktører og informasjonsfolk i våre medlemsorganisasjoner. Tema varierer fra gang til gang. Normalt avholdes seminarene i slutten av mai og slutten av november.

Lokalhistoriewiki

Vi bruker og promoterer nettleksikonet lokalhistoriewiki.no for å formidle kulturvernfaglig materiale og oppmuntre til økt nettverksbygging på tvers av våre organisasjoner. Lokalhistoriewiki er utviklet av Norsk lokalhistorisk institutt.

Landsmøtet

Kulturvernforbundet avholder landsmøte annethvert år på vårparten. I 2016 er landsmøtet lagt til Hurtigruta 22-24 april.

Fagutvalg

Kulturvernforbundet har tre fagutvalg: Kulturvernfaglig utvalg, internasjonalt utvalg og informasjonsfaglig utvalg. Innenfor disse utvalgene arbeides det kontinuerlig med små og store prosjekter.