Bli medlem

Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon, og vi har derfor ikke personlige medlemmer.

Medlemsorganisasjoner må være:

– landsdekkende organisasjon
– demokratisk og ikke-kommersiell
– arbeidsområde materielt eller immaterielt kulturvern (herunder faste kulturminner, bevegelige kulturminner, kystkultur, bygningsvern).

Opptak av nye medlemsorganisasjoner fattes formelt på landsmøtet, som holdes i partallsår. Vi anbefaler å begynne en søknadsprosess med å kontakte sekretariat eller styreleder i god tid før formell søknad skal sendes.

Les mer i våre vedtekter (pdf)