Historikk

I 1994 ble Kulturvernets Fellesorganisasjon «KORG» opprettet etter intitiativ fra Fortidsminneforeningen, Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern.

Initiativet kom etter at det i 1990 ble lagt fram en «Handlingsplan for kulturminnevern» på bestilling fra Miljøverndepartementet. I denne ble det anbefalt at de frivillige organisasjonene måtte få en tydeligere rolle innenfor kulturminnevernet. Det ble også anbefalt å sette av øremerkede midler på Miljøverndepartementets budsjett til en fellesorganisasjon for kulturvernet.

I 1996 ble forbundet skikkelig etablert med eget sekretariat, og følgende 11 organisasjoner var blitt medlemmer: Fortidsminneforeningen, Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern, Norges Husflidslag, Landslaget for Lokalhistorie, Landslaget for Lokal- og Privatarkiv, Norsk Folkeminnelag, Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, Rutebilhistorisk Forening, Norsk fotohistorisk forening og Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

I 2004 skiftet KORG navn til Norges Kulturvernforbund, og «Kulturvernforbundet» tas i bruk i uoffisiell kommunikasjon.

I 2005 ble Kulturvernforbundet tildelt operativt ansvar for markeringen av Kulturminneåret 2009, og et eget prosjektsekretariat med prosjektleder ble opprettet for dette. Prosjektleder for Kulturminneåret 2009 var Sidsel Hindal, som var ansatt fra 2006 til 2010.

Høsten 2009 ble det ansatt en informasjonsmedarbeider i deltidsstilling i sekretariatet i tillegg til generalsekretær i full stilling. Sekretariatet flyttet i årsskiftet 2009/2010 inn i kontorfellesskapet «Kulturvernets Hus» i Øvre Slottsgate.

I 2011 fikk Kulturvernforbundet midlertidig koordineringsansvar for Kulturminnedagene i Norge, og fra og med 2012 har forbundet fullt ansvar for denne årlige markeringen, som er en del av Europen Heritage Days (EHD).

I 2016 består organisasjonen av 24 organisasjoner. 11 av disse har kontorer i Kulturvernets Hus. Norsk fotohistorisk forening og Landslaget for lokalhistorie i skolen har tidligere vært medlemmer.