Styret og øvrige tillitsvalgte

Styret i Norges Kulturvernforbund 2018 – 2020:

 

Styret i Kulturvernforbundet som ble valgt på landsmøtet i Halden 27. mai 2018. På bildet (fra v.): Morten S. Haave, Synne Corell, Anne Guri Gunnerød, Tone Moseid, Per Harald Grue. Ikke tilstede på bildet: Marianne L. Nielsen, Jon Suul, Marie Nicolaisen, Helge Dalen

Leder:

Per Harald Grue
pharagru@online.no

Nestleder:

Synne Corell

 

Styremedlem:
Tone Moseid

Styremedlem:
Jon Suul

Styremedlem:
Marianne L. Nielsen

Styremedlem:
Anne Guri Gunnerød

Styremedlem:
Morten S. Haave

Varamedlem:
Helge Dalen

Varamedlem:
Marie Nicolaisen

Valgkomité:

Leder:
Torill Johnsen

Medlem:
Jørg Eirik Waula

Medlem:
Asgeir K. Svensen

Varamedlem:

Erik Rønning Johansen