Styret og øvrige tillitsvalgte

Styret i Norges Kulturvernforbund 2018 – 2020:

 

Styret i Kulturvernforbundet 2018-2020.På bildet (fra v.):

Marianne L. Nielsen, Marie Nicolaisen, Anne Guri Gunnerød, Helge Dalen, Tone Moseid, Morten S. Haave, Synne Corell, Per Harald Grue og Jon Suul

Leder:

Per Harald Grue               pharagru@online.no

Nestleder:

Synne Corell

Styremedlem:
Tone Moseid

Styremedlem:
Jon Suul

Styremedlem:
Marianne L. Nielsen

Styremedlem:
Anne Guri Gunnerød

Styremedlem:
Morten S. Haave

Varamedlem:
Helge Dalen

Varamedlem:
Marie Nicolaisen

Valgkomité:

Leder:
Torill Johnsen

Medlem:
Jørg Eirik Waula

Medlem:
Asgeir K. Svensen

Varamedlem:

Erik Rønning Johansen