Regionmøte i Finnmark 22. og 23. november

Publisert: 28.10.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturvernforbundet fortsetter suksessen med å arrangere regionmøter for lokale kulturvernorganisasjoner. Det har til nå vært arrangert 15 slike møter rundt omkring i hele landet, og turen er nå kommet til vårt nordligste fylke.

10-04-10-foto-swh-4-960x500

Tirsdag 22. og onsdag 23. november arrangerer vi regionmøter i henholdsvis Alta og Vadsø. Hensikten er å bringe sammen sentrale tillitsvalgte i kulturvernorganisasjonene, samt folk fra museene og kommunene, for å orientere hverandre om pågående aktiviteter og planer, og for å diskutere mulige samarbeidsaktiviteter. Erfaringen viser at det er store gevinster å hente på tettere kontakt lokalt/regionalt mellom kulturvernorganisasjoner og institusjoner, og har fått gode tilbakemeldinger fra møtene vi har hatt så langt. En viktig forutsetning for samarbeid er at de lokale kulturvernorganisasjoner, og også museer og myndigheter er godt kjent med hverandre. Det vil også bli orientert om Kulturminnedagene og andre prosjekter som aktuelle plattformer for lokalt/regionalt samarbeid.

Generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne, og Rådgiver Lise Tveit vil være tilstede på møtene.

Tid og sted:

Tirsdag 22. november kl. 17.30 – 20.30 på Alta Museum

Onsdag 23. november kl. 17.00 – 20.30 på Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, Gamle NRK-bygget, Grensen 1

Dersom du ønsker å delta på en av disse møtene ta gjerne kontakt med oss på post@kulturvern.no

NB! Det er ingen deltageravgift.