Vinner av Lokalhistoriewikiprisen 2016

Publisert: 09.03.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturminnebøndene i Fenstad i Akershus er vinner av Lokalhistoriewikiprisen 2016 for sin artikkel «Bevisstgjøring og begeistring» om kunstnerens betydning for vår holdning til kulturminner.

Kulturminnebøndene Søren og Eva Nordbye og Lise Kristensen sammen med riksantikvar Jørn Holme og Tove Elise Ihler fra Riksantikvaren på et seminar i regi av Kulturminnebøndene. Foto: Even Gulbrandsen.

I tillegg til Kulturminnedagsprisen 2016, har vi også kåret en vinner av Kulturminnedagenes Lokalhistoriewikipris 2016. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles den arrangør som best følger opp årets kulturminnedagsarrangement med en artikkel på lokalhistoriewiki.no.

Vinner av Lokalhistoriewikiprisen 2016 er Kulturminnebøndene.

Kulturminnebøndene er et samarbeidsprosjekt mellom gårdene Huser og Veset i Fenstad i Akershus, og tilbyr seminarer, kurs og opplevelser. De bruker gårdene som arena og eksempel på istandsettingsprosjekter innen tradisjonshåndverk. Kulturminnebøndene vil inspirere til bevisstgjøring om verdien av bygnings- og kulturarven.

Under Kulturminnedagene 2016 inviterte Kulturminnebøndene til lunsj til lunsj seminar på Veset, der de satte i fokus kunstnerens betydning for vår holdning til kulturminner. Seminaret var et samarbeid med Raumnes historielag, Fortidsminneforeningen og Nes kommune. Bidragsytere til programmet var blant andre Else Sprossa Rønnevig, Simen Bjørgen, direktør av Kulturminnefondet og kunstneren Guttorm Guttormsgård.

Tema for Kulturminnedagene 2016 var kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Bak alle arrangementer som årlig gjennomføres for å markere Kulturminnedagene, ligger en enorm kompetanse – hos de frivillige i kulturvernet, i kommunene, i museer, hos private eiere av kulturminner og mange flere. Kulturminnedagene i september bød på en anledning til å invitere til arrangementer basert på denne kunnskapen.

Kulturminnebøndenes artikkel representerer en god kunnskapsoverføring fra arrangement til lokalhistoriewiki, noe styret i Kulturvernforbundet har lagt til grunn for sin tildeling av årets Lokalhistoriewikipris til Kulturminnebøndene.

Artikkelen kan leses her

Fakta om lokalhistoriewiki.no
Lokalhistoriewiki.no er et leksikon på nett bygd opp med wiki-teknologi og er spesielt utviklet for å publisere lokalhistoriske artikler. Den er et dugnadsverk, der både faghistorikere og amatører bidrar med artikler. Norsk lokalhistorisk institutt opprettet og driver Lokalhistoriewiki. Lokalhistoriewiki er åpen og gratis for alle. Den er spesielt godt egnet for frivillige organisasjoner og et godt redskap for dokumentasjon av lokale lag og foreningers aktivitet og interesseområder.