Aktuelt

Her finner du informasjon om kulturvernforbundets arrangementer, prosjekter, møter og nettverk, andre relevante arrangement, ledige stillinger og guide til hvordan skape aktivitet i ditt lokalmiljø.

Kulturvernkonferansen

Kulturvernkonferansen er en årlig konferanse som arrangeres på vårparten. Konferansen er en arena for faglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon for alle som jobber frivillig med kulturvern.

Regionmøter

Kulturvernforbundet har siden 2014 arrangert regionmøter for det frivillige kulturvernet. Hensikten med møtene er å danne nettverk og samarbeid lokalt. Her blir man kjent med de andre kulturvernorganisasjonene i sitt distrikt, og lærer mer om hva de gjør. Regionmøtene har dannet grunnlaget for samarbeid, ideutveksling og felles kulturminnedagsarrangementer flere steder rundt om i landet.

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Landsmøtet

Kulturvernforbundet avholder landsmøte annethvert år på vårparten. Neste landsmøte er i 2020 og avholdes i Trondheim

Politiske debatter

Kulturvernforbundet arrangerer debatter hvor vi setter kulturvernpolitikk på den politiske agendaen. I forbindelse med lokalvalget i 2019 arrneger vi politisk debatt på Kulturhuset i Oslo mandag 26. august (mer info om dette arrangementet kommer etterhvert)