Aktuelt

Her finner du informasjon om kulturvernforbundets arrangementer, prosjekter, møter og nettverk, andre relevante arrangement, ledige stillinger og guide til hvordan skape aktivitet i ditt lokalmiljø.

Kulturarvkonferansen 3. og 4. september 2021

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets kulturarvkonferanse som går av stabelen over to dager i september i Oslo. Temaet for årets konferanse er «Dialog» og vi kan presentere et variert og spennende program hvor vi har fokus på engasjement, samarbeid og mangfold.

Konferansen finner sted på ærverdige Frogner kino fredag 3. september og på DOGA lørdag 4. september.

Dette blir årets store møteplass for frivillige, tillitsvalgte og ansatte fra hele kulturminnefeltet.

Les mer om konferansen og se hele programmet her

Regionmøter

Kulturvernforbundet har siden 2014 arrangert regionmøter for det frivillige kulturvernet. Hensikten med møtene er å danne nettverk og samarbeid lokalt. Her blir man kjent med de andre kulturvernorganisasjonene i sitt distrikt, og lærer mer om hva de gjør. Regionmøtene har dannet grunnlaget for samarbeid, ideutveksling og felles kulturminnedagsarrangementer flere steder rundt om i landet.

Fra 2021 vil vi utvide regionmøtene til regionkonferanser. Den første regionen hvor vi skal avholde et slikt arrangement er i Trøndelag. Regionkonferansen er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Mer informasjon kommer senere.

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Landsmøtet

Kulturvernforbundet avholder landsmøte annethvert år på vårparten. Neste landsmøte er i 2022 og avholdes i Trondheim

Politiske debatter

Kulturvernforbundet arrangerer debatter hvor vi setter kulturvernpolitikk på den politiske agendaen. I 2021 vil vi være sterkt tilstede på Arendalsuke og KulturYtring Drammen.