Aktuelt

Her finner du informasjon om kulturvernforbundets arrangementer, prosjekter, møter og nettverk, andre relevante arrangement, ledige stillinger og guide til hvordan skape aktivitet i ditt lokalmiljø.

Kulturarvkonferansen

Kulturarvkonferansen er et samarbeid mellom Kulturvernforbundet og Riksantikvaren og arrangeres hvert år i Oslo. Konferansen ble sist avholdt i september 2022. Tema for konferansen var «DRIVKRAFT» og ble et av de store kulturvernarrangementene i Frivillighetens år 2022.

På Kulturvernforbundets facebook-sider kan du se video av hele konferansen. Klikk her

Regionale konferanser

Kulturvernforbundet arrangerer jevnlig regionale kulturarvkonferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. I 2022 arrangerte vi Trøndelag kulturarvkonferanse.

Mer informasjon om regionkonferanser 2023 kommer senere.

Oslo Kulturarvnettverk arrangerer jevnlig faglige møter og arrangement. Se mer her

Kulturvernforbundets landsmøte

Landsmøtet er Kulturvernforbundets høyeste organ og avholdes annethvert år. I 2022 ble landsmøtet avholdt i Trondheim. All informasjon om landsmøtet finner du på denne siden (klikk her)

Neste landsmøte vil avholdes på Hamar, i mai 2024

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Politiske debatter

Kulturvernforbundet arrangerer debatter hvor vi setter kulturvernpolitikk på den politiske agendaen. I 2022 har vi blant annet være til stede på Arendalsuka og på Fjordsteam.

I 2023 vil vi delta med stand og politiske arrangementer på Arendalsuka i august og på KulturYtring Drammen i juni.