Kulturvernkonferansen

Konferansen for frivillige på kulturvernfeltet

Hvert år arrangeres Kulturvernkonferansen i Oslo. Konferansen er en møteplass for aktive frivillige, museer og forvaltning.

 

Simen Bjørgen (Direktør, Kulturminnefondet):

«Så fort datoen for Kulturvernkonferansen vert kjent, reserverer eg tidspunktet i min kalender. Dette er av årets viktigaste møteplassar, der eg trefferkolleger som representerer 300.000 medlemmar over heile landet. Mange av desse er frivillige eldsjeler som bidrar til bevaring og istandseting av viktige kulturminne over heile landet.»

 

Merethe Offerdal Tveit (Filmskaper, www.lokalfilm.com):

«Når ein sit på kvar si lita øy eller fjellbygdi dette vidstakte landet og forskar og formidlar kulturarven vår, er kulturvernkonfernasen eit utruleg kjekt arrangement der vi engdeleg kan møtes, få masse fagles inspirasjon og der ein kan knytte nye viktige kontaktar og finne framtidige samarbeidsprosjekt.»

 

Kjetil Landrog (Generalsekretær, Arkivforbundet):

«For oss fra arkivsektoren er det flott å oppleve hvor seriøst Kulturvernforbndet tar bevaring av vår felles historie, og hvordan Kulturvernkonfernasen klarer å løfte problemstillinger som gjør at det er en konfernase en ikke kan gå glipp av.»