Lokale møter

Kulturvernforbundets aktiviteter skjer rundt om i hele landet. Det er de lokale lag og foreninger som står for aktiviteten.

Ønsker du å samle kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner i ditt nærmiljø?

Her kommer en mal til hvordan du går frem…