Den nye og gamle tida møtest

Arrangør: Kunstvandring Voss,Hedleberget skiferbrot Stiftinga Bergsliminne, Voss Folkemuseum, Jaunsen Gjestgjervarstad, Fleischers Hotell, Konsert med Sivle i ord og tonar.

Sted: Voss

Tid: 4-12 september

Universelt utformet: Ja

Dialogen «Den nye og gamle tida» møtest på Voss. Eit felles arrangement  med kunst og kultur.

Kunstvandring Voss med utstillinga «Tradisjon i ny drakt» den nye og gamle tida møtest. Tradisjonshandverk i nye drakt.

Stiftinga Bergsliminne, med guida tur i Bergsliløypa, utstilling og arrangement i Bergslitræet.

Voss Folkemuseum, med ny basis utstilling, ope på Dagestadmuseet og ulike kurs.

Hedleberget skiferbrot med open dag og ulike aktivitetar for born, historisk foredrag, konsert med born og tur rundt kulturløypa i Heddleberget.

Jaunsen Gjestgjevarstad med om omvisning og foredrag.

Fleischers Hotel med Knag utstilling og kurs i møbeltapetisering.

«at livet, er no det likast lell» Ei musikalsk og lyrisk framsyning med tekstar av Per Sivle. Framført av Jon Sverre Ruder, Berit Bagøien Moe  og Vigdis Jordal, på Fleischers hotell.

Hovedarrangør

Ulike arrangement
Omvisning og arrangement
Open dag med ulike arrangement
Ny basisutstilling, og andre arrangement

Kunstvandring Voss

Den nye og gamle tida møtest. Tradisjonshandverk i ny drakt
Knag utstilling og kurs
Sivle i ord og tonar med Jon Sverre Ruder, Berit Bagøien Moe og Vigdis Jordal