Kaffesalg på vaffelodden

Arrangør:

Sted:

Tid:

Universelt utformet: Nei