Krigshendelsene på Bagnsbergatn

Jon Erling Blad

Arrangør: Sør-Aurdal kommune

Sted: Bagnasbergatn (nedlagt småbruk)

Tid: 9 september fra 1600 - 2000

Universelt utformet: Nei

Bakgrunn

Sør-Aurdal kommune vedtok i 2018 sin Temaplan for kulturminner. Der er det trukket fram 20 kulturminner med spesiell betydning. Ett av den er Bagnsbergatn,  ovenfor tettstedet Bagn. Til dette stedet knytter det seg spesielle hendelser fra 2. verdenskrig. På bakgrunn av hendelsene hendelsen innviet Hans Majestet Kong Olav V gården som nasjonalt krigsminne i 1986.

I området er det også satt ut tavler som viser kamphandlingene, og minneplaketter er satt opp der nordmenn og tyskere falt. Det oppmerkede området dekker Gråbeinhølen – Bagnsbergatn gård Nedre Gubberud. Gården er en del av Bagn Bygdesamling. Det er i dag en tilretetlagt sti opp til Bagnsbergatn

https://www.valdres.no/opplevelser/bagnsbergatn-nasjonalt-krigsminne-p614073

Hendelsene

Kampen om Bagnsbergatn gård var en trefning mellom 3. kompani av IR 10 og de fremrykkende tyske styrkene som marsjerte opp Ådalen og inn i Valdres under Operasjon Weserübung i den andre verdenskrig. De tyske styrkene prøvde å omgå de norske stillingene i Bagn i Sør-Aurdal kommune.Nede i dalen er det en stor åpen gryte hvor veien går inn i gryta gjennom et smalt gjel i hver ende. De tyske styrkene kom ikke forbi og prøvde en rask flankemarsj over Bagnsbergatn med påfølgende infiltrasjon i de bakre norske områder for sperrestillingen ved Bagn.

Fra Temaplan for kulturminner:

På morgonen kom dei ned i dei bakre linene og støytte saman med dei norske styrkane i Gråbeinhølet. Tyskarane tok over garden Bagnsbergatn der dei tok 25 sivile til fange. Tyskarane vart angripne i ei trefning med 3. kompani av IR 10, det vil seie norske soldatane. Dei norske soldatane visste ikkje at det var norske fangar i huset. Berre ein av dei sivile vart drepen.Tyskarane tapte trefningane og forlét dalen, medan dei norske soldatane vart overlatne til seg sjølv.  I fleire av bygningane er det spor etter kamphandlingar, og det er fleire skothol i veggane.

Hvorfor markering på kulturminnedagene?

De senere årene har hendelser fra 2. verdenskrig hatt mest fokus fra den eldre generasjon, trolig fordi mange har opplevd eller førstehåndsfortellinger.  Vi mener det nå er viktig at ungdom nå blir knyttet nærmere til det som skjedde. Dette er spesielt  fordi 2. verdenskrig ikke bare handler om  krig, men om kamp for et verdisett, for menneskers likeverd. Selv om vi ikke er i krig så er det vår jobb som mennesker å ta vare på demokrati og menneskeverd. Vi vil derfor besøke et sted som har synlige spor, blant annet skuddhull.

Etter dramatiske hendelser i april 1940. Tyskere som hadde inntatt gården og tatt 25 sivile til fange, ble angrepet og nedkjempa av norske soldater, mens de sivile ble innesperret i husa. Bare en av de sivile ble drept. Historien forteller også om paradokser som knytter seg til krig.

Om opplegget

Vi tenker å samarbeide med historielaget om opplegget. Vi vil gå opp stien fra Bagn med  en lokalkjent samt en med ytterligere kompetanse på krigshistorien. Der oppe skal vi ha omvisning og en «forelesning» om krigshistorie  med fokus på kamphandlingene spesielt. Vi vil servere mat  (maijel (suppe), flatbrød samt kaffe og kake).  Vandringen skal annonseres og er åpen for alle, men Valdres har et eget ungdomsprosjekt Ung i Valdres/Ung i Park som skal mobilosere ungdomstrinn og videregående. Språk og formidling skal være rettet mot unge.

Hovedarrangør

Hovedarrangør er Sør-Aurdal kommune.

Medarrangører

Medarrangør er Valdres Natur- og Kulturpark

Kontakt

Navn: Gunvor Elene Thorsrud

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Sør-Aurdal kommune

Telefon: 61348527

E-post adresse: gunvor.elene.thorsrud@sor-aurdal.kommune.no

Sponsorer

Ingen