Workshop i tekstile teknikker med Kari Elfstedt

Arrangør: Petter Dass-museet

Sted: Petter Dass-museet

Tid: 10. september kl. 12:00-15:00

Universelt utformet: Ja

Kari Elfstedt har i mange år arbeidet med tekstile teknikker basert på den tradisjonelle japanske innfargningsteknikken kalt SHIBORI. Deltakerne inviteres til workshop for å delta i en kunstnerisk prosess med innføring i plissering og enkelte shiboriteknikker. «Shibori er et japansk ord for å lage vakre tekstiler, ved å forme og reservere tekstilene mekanisk i forskjellige teknikker før farging. Shibori kommer av verbet shiboru som betyr å vri, trekke sammen, presse.» Deltakerne får prøve plissering og enkle shiboriteknikker på ull og silke.

Antall deltakere max 12
Materialkostnader kr. 250 pr. deltaker
Passer for voksne/fra 15 år.

Påmelding innen mandag 4.september til petter.dass@helgelandmuseum.no eller 75 11 01 50

Hovedarrangør

Petter Dass-museets visjon er å være et aktivt, annerledes og attraktivt museum der samtid møter historie og tradisjon. Petter Dass-museets hovedfokus er rettet mot Petter Dass litterære arv. Stedet formidler kunnskap og opplevelse som inspirerer til undervisning, forskning, kunstnerisk skapende arbeid, fordypning og kontemplasjon samt dialog om kultur- og verdispørsmål. Gjennom natur, arkitektur og sin historiske forankring og profil formidles kirke- og kulturhistorien i et tusenårsperspektiv med Alstahaug og Petter Dass i sentrum.

Naturskjønne omgivelser, særegen arkitektur og stedets tusenårige historie danner rammen rundt et museumsbesøk. Ved Petter Dass-museet finner du både faste og skiftende utstillinger. I perioden 15.juni-15.august vises billedspillet Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see hver time i museets auditorium.